Det är vi som är Hamnab!

Det är vår personal som gör Hamnab Sjöentreprenader till en komplett leverantör av bryggor, hamnar, installationer m.m. Vi har ett heltäckande sortiment, såsom, betongpontoner, trä/betongbryggor och fasta bryggor. Dessutom erbjuder vi tillbehör såsom förtöjningsbommar, el-, vatten- och belysningsstolpar, pollare, bryggfendrar, badstegar och en mängd andra produkter som behövs vid installationer och reparationer.

Tillsammans med er framarbetar vi ett förslag på en brygglösning som passar behov och önskemål på den plats ni vill bygga. Hamnab Sjöentreprenader är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, anslutna till ID-06 samt medlemmar i SBF Svenska Bryggleverantörsföreningen och har även valt att stödja Sjöräddningssällskapet.

Logotyper hemsida

 

Konsten att skapa rätt miljö är att förstå era behov och önskemål och göra dessa till praktiska och fungerande lösningar. Vi är lyhörda på era speciella önskemål.

Vi bygger din vision !