• De nya landgångarna kommer på plats

  • Vi sjösätter ofta pontoner på Sune Carlssons båtvarv

  • Mellan pontonerna ligger gummibuffertar som håller isär pontonerna

  • Pontonkoppel är det som håller ihop pontonerna

  • Isblomster på slitplåt

  • Ordentliga landfästen