Byte av kätting och förankring.

En dykbesiktning visar hur tjocka kättingarna är, regelbundna dykkontroller rekommenderas. Den första dykningen blir en nollmätning för att kartlägga status och ha en referensmätning för framtida mätningar. Vi rekommenderar att man gör en dykbesiktning minst vart 3e år. Då kan man få en bild av hur snabbt kättingarna minskar och kan därmed planera in byten innan eventuella brott sker. Kättingen får inte understiga 50% av ursprunglig tjocklek.

Det är lätt att glömma bort förtöjningsbojar, ett brott på en kedja kan åsamka stor skada på båtar och bryggor. Det är en billig försäkring att byta kätting med gärna mellanrum. Glöm heller inte bort att bojstenens fästögla också rostar.

  • Byt förankring