Betongpontoner

Betongpontoner har stor stabilitet och bärighet, vilket gör dem lämpliga för utsatta lägen, våghöjden bör inte överstiga 1 meter. Betongpontonerna kan användas för vågdämpning, beroende på sin konstruktion och tyngd, ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Fördelen med betongpontoner är att man ständigt kan förändra och bygga om och till när behoven förändras.

Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Betongpontonerna sammankopplas med wire och gummibuffert till önskad längd och är förberedda för dragning av el och vatten. Betongpontonen går att få inklädd i trä.

Standardbredderna är 2,4, 3,0 och 4,0 meter.
Standardlängderna är 10,0, 12,5, 15,0 och 20,0 meter.
Höjden är 1,02 meter.
Fribordshöjden är ca 0,5 meter. Badpontoner är något lägre.
Förankringen sker med kätting, tågvirke eller Seaflex.