Förtöjningsbommar

Förtöjningsbommar för enklare tilläggning

Många båtklubbar och privatpersoner går över från bojar till förtöjningsbommar. Bommarna består av fyrkantiga eller rektangulära stål rör som är ledade längst in vid bryggan och som har en flytkropp eller flottör längst ut.

Alfa-bommen

Alfabommen är vår egentillverkade förtöjningsbom som är helsvetsad i varmförzinkat stål för att klara de tuffaste miljöer och lägen.

Flytkroppar – flottörer

Bommarna levereras med integrerade flytkroppar 85 och 135 liter med en rundad framkant som fungerar som avvisare. Till skillnad från andra typer av bommar har Alfabommen inget stål som kan rosta under vattennivån.

Sträckmetall på förtöjningsbommarna

Den plattform man kan stå på kallas sträckmetall och ser ut just som utsträckt metall med små romber till hål emellan. Sträckmetall finns till alla storlekar av förtöjningsbommar

Olika storlekar på förtöjningsbommar

Förtöjningsbommarna kan fås i olika längder. Bommar kan egentligen inte vara för långa men båten skall inte sticka ut mer än 1,5m utanför bommens slut.

Olika varianter på förtöjninbgsbommar

Förtöjningsbommarna finns som ändbom, dvs den avslutas med bom och inte gångtriangel för att kunna fästas länet ut på bryggan. Dessa är också populära för de som backar in båten. Det finns även gångbara bommar med mer flytraft så att man kan gå på sidan av båten.

Montering

För att fästa förtöjningsbommar i bryggan, kan man antingen använda sig av vinkelfäste som skruvas i bryggkanten eller T-järns fäste som man hänger på ett T-järn. Vinkelfästet används oftast vid enstaka installationer eller bryggförening där alla äger sin bryggplats med fast bredd. T-järnet gör att bommen går att skjuta i sidled och man kan därmed anpassa bredden vid båt och medlemsbyten.

Tillbehör till Förtöjningsbom

Självklart kan man köpa reservdelar till bommarna men man kan också få klämfästen. Dessa sätts på bommen och kan skjutas till önskad plats för att anpassa förtöjningslinorna efter båt och behov.

Historia

Vi har utvecklat vår egen förtöjningsbom Alfa-Bommen under 25 år. Det är stora krafter som bommen- skall tåla när det blåser eller klara tuffa tilläggningar. Då passar en helsvetsad stålbom i rätt dimensioner bäst.

Valet av längd på förtöjningsbommen avgörs av hur lång båt man har. Båten skall inte sticka ut mer än 1,5 meter bakom bom- men.

Flottören skall vara rätt dimentionerad och inte ha några ståldelar i vattnet. Välj mellan vinkelfäste och
T-järnsfäste.

Fördel Hamnab

– Egenutvecklad
– Massor med referenser
– Stark stålkonstruktion
– Starka svetsfogar
– Lång livslängd
– Sträckmetall som tillval
– 4,5 – 12 m
– Starka tysta bussningar
– Utbytbara flottörer
– Inget som rostar i vattnet
– Reservdelar
– Utökad flytkapacitet
– Fasta förankringsöglor
– Ställbara förankringsöglor
– Vinkelfäste
– T-järnsfäste
– Flyttbara i sidled
– Finns till fasta bryggor
– Finns med gångbart tillbehör – Kan specialbeställas i vinkel

Fördjupning Förtöjningsbom

Fler och fler byter från bojar till förtöjningsbommar. Många har upptäkt fördelen med att kunna lägga till säkert även om man är ensam i båten. Att kunna köra in i sin båt-parkeringsplats och sedan i lugn och ro lägga fast, gör att de som gått över till bommar aldrig vill byta igen. Många som fortfarande ligger på boj idag använder kätting. Ofta byter man inte den för- rän den gått av och då är det försent. Risk för skador på både egna och grannens båt kan bli resultatet. Vi har tillverkat bommar sedan 1986, och produkten i dag är resultatet av många års ut- veckling, förbättrande detaljer och nya tillbehör. Bommarna finns i en rad vari- anter och storlekar. från 4,5 -12 meter. Olika bommar har olika storlekar på stålkon- struktionen.

Andra färger på beställning

Flottörerna är svarta som standard men även andra färger kan fås på beställning.

Olika bomfästen

Det finns två olika bomfästen att välja mellan. Vinkelfäste där bommen skruvas direkt i bryggan. Vill man ha störreflexibilitet med att kunna flytta bommar är T-järnsfästet att föredra.

Ett T-järn monteras på bryg- gan och bommen kopplas på skenan. Bommen kan sedan skjutas i sidled och stoppskru- var fäster den i önskat läge. Om man planerar att ta upp bommarna på vintern så un- derlättar T-järnsfästet.

Man kan även ha bommar på fasta bryggor. Dessa monteras då oftast med en anings lut- ning för att bommen skall vara parallell med vattenytan vid högsta vattenstånd.

Gångbara bommar

Det finns tillbehör för att kunna göra en förtöjningsbom gångbar. Ökad flytkraft kan behövas för att klara gång ända ut.

Klämfästen

Klämfästen används till extra förankringsöglor som fästs på förtöjningsbommen

Det går även att specialbes- tälla bommar med egna ön- skemål. Till exempel tilläggning snett från sidan.

För storlekar och priser klicka in i vår webbshopp

 

 • Förtöjningsbommar
 • Förtöjningsbom
 • Förtöjningsbom
 • Förtöjningsbom klämfäste
 • Fast brygga
 • Förtöjningsbom träklädd
 • Förtöjningsbom vinkelfäste
 • Trä- Betongbrygga
 • Landgång gångbar
 • Förtöjningsbom T-järn
 • Förtöjningsbom
 • Förtöjningsbom
 • Trä- betongbrygga