Pålade bryggor

Pålade bryggor är en fast konstruktion där pålar slås ner till fast berggrund. Pålarna förbinds med reglar (ok) på vilka man lägger bärlinor och ett däck av trä eller komposit.

Kontakta oss för mer information och ett besök på plats.