Sjösättningskaj

Sjösättningskaj för båtupptagning

Sjösättningskaj

Det finns båtklubbar som fortfarande använde slipar för upptagning. Det är äldre vingliga vagnar med rostig räls som fungerade som bäst när de flesta båtarna var långkörare.  Vi bygger en hel sjösättningskaj där vi stålspontar helt ut i vatten, gör en stabil grund och gjuter en bred fin platta.

Upptagning på Sjösättningskaj

Här kan man säkert ta upp och ner båtar med truck eller kran. Alla sjösättningskajer platsbyggs och kundanpassas. Beroende på hur underlaget ser ut så byggs sjösättningskajen på olika sätt. Ett förfarande att bygga sjösättningskaj är att man börjar med en spontad kant, bygger krönbalk på sponten, fyller upp med material som betong, sten och cellplast. Till sist armerar man och sedan gjuter man en platta.

Runt sjösättningskajen

Sjösättningskajen kan kläs med träsidor och avfendras med plattor eller bryggfender. Även bildäck med presenning kan vara ett alternativ. Med fördel görs tillägg som träbetongbryggor, betongpontoner och förtöjningsbommar och bojar.

Olika utföranden

Sjösättningskajer kan se olika ut beroende på användning. Använder man en fast kran behöver detta ställe anpassas till kranens tyngd. Se exempel på Sjösättningskaj på varv på Lidingö. Skall man kör att med truck behöver man ha god marginal för hjulbasen och en stoppbalk där kajen tar slut. Denna balk kan med fördel göras med en fenderlist men måste så klart anpassas efter trucken.

Exempel på hur man bygger en sjösättningskaj

Under referenser har vi fotograferat och filmat ett urval av de arbeten vi utfört. Där hittar ni en film som beskriver arbetet från rivning, spontning, fyllnad, underlag, armering till gjutning. Här visa vi även hur det ser ut vid sjösättningen.

Hur kommer man igång?

Efter beslut om att bygga en sjösättningskaj så sätter man upp ett antal byggmöten och en plan för besiktning. Varje byggmöte protokolleras och eventuella beslut noteras. Protokollet skall skrivas av kunden men skrivs under av båda parter.

Vad bör man tänka på när man bygger en sjösättningskaj?

Det är nästan mer en regel än undantag att något oförutsett händer under byggnationens gång. Det kan vara felmätningar av botten eller att man kommer på en förbättringsidé under kajbyggets gång. Då gäller det att man har en bra konstruktiv dialog och kanske redan gjort upp från början vad vissa mängder eller arbetstider skall kosta. Dessa förändringar kallas ÄTOR och skall protokolleras och undertecknas innan genomförande.

  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj
  • Sjösättningskaj