Vågbrytare

Vågbrytare har mycket stor stabilitet och bärighet. Vågbrytarens höga egenvikt gör att den lämpar sig för utsatta lägen. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare.

Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Vågbrytaren är försedd med förlängda långsidor, så kallade vingar.
Pontonerna sammankopplas med wire och gummibuffert och är förberedda för dragning av el och vatten.

Standarbredderna är 3,0 och 4,0 meter
Standardlängden är 15,0 meter.
Höjden är 1,85 meter.
Fribordshöjden är ca 0,5 meter.
Förankringen sker med kätting eller Seaflex.