Byte av förankring av kätting

Förankring av brygga

De flesta bryggor har en förankring med kätting. Kättingen håller bryggan på plats med hjälp av betongankare. Mindre bryggor har oftast två bojstenar längst ut och kättingen ligger i kors ut till förankringen. In mot land sitter bryggan fast med kätting och även denna kätting sitter i kors men fastsatta i berg, fast brygga eller annan förankring. Större anläggningar fler förankringar, betongpontoner vid varje skarv och trä- betongbryggor vid var annan eller var tredje flytkropp (betongflytkroppar).

Olika kättingstorlekar på olika bryggor

Vanligtvis förankrar man trä- betongbryggor med 16mm kätting och betongpontoner med 19mm. Det kan såklart variera beroende på läge och plånbok. Bojkättingen brukar vara lite mindre (ca 13mm) då det är benet den skall igenom som avgör storleken.

Större kättingstorlekar

Det går att gå upp i kättingstorlek, 25mm eller till och med större. Fördelen med en tjockare kätting är dels att man inte behöver byta lika ofta såklart. En annan fördel är att man ökar tyngden och det gör att bryggan rör sig långsammare om man ligger i ett utsatt läge. Är det väldigt stora djup så kan de vara så att kättingen blir för tung för bryggan. Då sätter man en PP-lina på mitten och får då en lång förankring som inte blir för tung.

Förankringen ligger i vägen

Vid lägen där kättingen kan göra fara för angörande båtar med tex djupa kölar kam man hänga ankare på kättingen så att den går rakt ner innan den på bra djup börjar böja av utåt mot betongankaret.

Hur länge håller en kätting?

Det är såklart omöjligt att säga hur länge en kätting håller, det beror på salthalt i vatten och hur kättingen rör sig. Det som är viktigt är att man gör regelbundna inspektioner och mäter tjockleken på kättingen så att man får en uppfattning om när det är dags att byta kättingen. Det är inte alltid att kättingen har samma tjocklek hela vägen ner till bojstenen, ofta kan den vara som svagast nere vid betongankaret.

Dykbesiktning av förankring

En dykbesiktning visar hur tjocka kättingarna är, regelbundna dykkontroller rekommenderas. Den första dykningen blir en nollmätning för att kartlägga status och ha en referensmätning för framtida mätningar. Vi rekommenderar att man gör en dykbesiktning minst vart 3e år. Då kan man få en bild av hur snabbt kättingarna minskar och kan därmed planera in byten innan eventuella brott sker. Kättingen får inte understiga 50% av ursprunglig tjocklek.

Glöm inte bojarna

Det är lätt att glömma bort förtöjningsbojar, ett brott på en kedja kan åsamka stor skada på båtar och bryggor. Det är en billig försäkring att byta kätting med täta mellanrum. Glöm heller inte bort att bojstenens fästögla också rostar.

Alternativ förankring

Seaflex är ett alternativ till kätting med en längre hållbarhet. Det går även att välja seaflexinstallation på svajbojar. Varje installation är unik så beställ en offert till just er brygga. Hamnab Sjöentreprenader är en av få företag i Sverige som är auktoriserade att sälja och installera Seaflex förankring. Se mer på www.seaflex.net

  • Kätting
  • Betongankare
  • förankring
  • Betongankare
  • förankring
  • Kättingtorn
  • Seaflex förankring