Dykbesiktning

Hur gör vi en dykbesiktning?

Vi utför dykbesiktning på marinor, hamnar, båtklubbar, och privata installationer. Efter varje besiktning lämnas ett utlåtande med förslag och pris på åtgärder.

Inför badsäsongen så genomför vi dykbesiktningar av badplatser. Syftet är att hitta och undanröja farliga föremål som döljer sig under ytan.

Kontakta oss för mer information och ett besök på plats.

Hur länge håller en kätting?

Det går inte att säja hur länge en kätting håller innan den rostar av. ”Rosthastigheten” beror bland annat på salthalten i vattnet som kan variera från år till år. En kätting får aldrig bli mer än 50% av sin ursprungliga tjocklek. En dykbesiktning kan hindra många olyckor.

Dykbesiktning vart tredje år

Ett bra sätt att hålla koll på kättingarna är att göra dykbesiktningar vart tredje år räknat från det år kättingen är ny, då kan man estimera när det är dags för kättingbyte. Vi låter stora värden lita på tryggheten i våra kättingar så byt gärna innan det är försent. Kommer du inte ihåg när ni bytte senast så är det helt säkert dags. Då är det oftast mer ekonomiskt att direkt beställa kättingbyte och spara pengarna för dykningen.

Glöm inte dykinspektion på bojstenarna

Att tänka på är också att bojstenens fäste rostar. Man brukar säja att en bojsten klarar 3 kättingbyten. En del bojstenar är gjorda av natursten och här har man borrat i en ögla. Om kättingen har suttit länge och rostat fast är den svår att få bort och det får i regel inte plats en ny bredvid, då måste man byta hela ankaret. Glöm inte dykbesiktning på bojarna.

Ett alternativ är Seaflex

Ett alternativ till kättingar är Seaflex, där har man ersatt kättingen med starka gummi kopplingar. Till Seaflexen behövs det särskilda ankare med rostfria fästen. Seaflexen håller mycket längre än kätting men har en högre inköpskostnad. På lång sikt lönar det sig att använa Seaflex. Det är inte alla som nämner detta alternativ då det krävs speciella certifikat och utbildning för att få installera dessa. Det har visat sig att de som har seaflex gör färre bryggbesiktningar

Varför använda sig av dykinspektion från Hamnab?

Det finns olika typer av dykare. Våra dykare är specialutbildade för att leta efter förbättringsåtgärder på och runt bryggor och kan ofta åtgärda ett fel direkt på plats. Se till att era båtar ligger tryggt förankrade under lång tid. Går en dyinspektion på er anläggning.

Exempel på besiktningsprotokoll

 

  • Dykbesiktning
  • Dykbesiktning
  • Dykbesiktning
  • Dykbesiktning
  • Vattenarbete
  • Dykbesiktning
  • Dykare filminspelning
  • Dykare filminspelning