Dykbesiktning

Vi utför dykbesiktningar på marinor, hamnar, båtklubbar och privata installationer. Efter varje besiktning lämnas ett utlåtande med förslag och pris på åtgärder.
Inför badsäsongen så genomför vi dykbesiktningar av badplatser. Syftet är att hitta och undanröja farliga föremål som döljer sig under ytan.

Kontakta oss för mer information och ett besök på plats.

Fakta: Det går inte att säja hur länge en kätting håller innan den rostar av. ”Rosthastigheten” beror bland annat på salthalten i vattnet som kan variera från år till år. En kätting får aldrig bli mer än 50% av sin ursprungliga tjocklek. Ett bra sätt att hålla koll på kättingarna är att göra dykbesiktningar vart tredje år räknat från det år kättingen är ny, då kan man estimera när det är dags för kättingbyte. Vi låter stora värden lita på tryggheten i våra kättingar så byt gärna innan det är försent. Kommer du inte ihåg när ni bytte senast så är det helt säkert dags. Då är det oftast mer ekonomiskt att direkt beställa kättingbyte och spara pengarna för dykningen. Att tänka på är också att bojstenens fäste rostar. Man brukar säja att en bojsten klarar 3 kättingbyten. En del bojstenar är gjorda av natursten och här har man borrat i en ögla. Om kättingen har suttit länge och rostat fast är den svår att få bort och det får i regel inte plats en ny bredvid, då måste man byta hela ankaret. Ett alternativ till kättingar är Seaflex, där har man ersatt kättingen med starka gummi kopplingar. Till Seaflexen behövs det särskilda ankare med rostfria fästen. Seaflexen håller mycket längre än kätting men har en högre inköpskostnad. På lång sikt lönar det sig att använa Seaflex. Det är inte alla som nämner detta alternativ då det krävs speciella certifikat och utbildning för att få installera dessa.

Det finns olika typer av dykare. Ofta kan man hitta någon fritidsdykare som kan hjälpa till att dyka på bryggor till en rimlig peng. När man beställer dykare genom bryggföretag kan man förvänta sig ett dyklag. En anledning är att dessa dykare har en annan säkerhetsutbildning och kan hantera svåra situationer under vatten. Den främsta orsaken är dock att dykarna kan se saker med sina erfarna ögon och även göra de arbeten som krävs både över och under vatten. Se till att få ett proffs när det gäller dykning, tumma inte på kvalité när det gäller din och dina vänners förankring av era båtar.