Renovera pålad brygga

Visst kan man laga – renovera pålad brygga

Vi pratar mer och mer om att renovera och laga i stället för att hela tiden bygga nytt, renovera pålad – fast brygga. Om man inte väntar för länge och underhåller sina bryggor så håller de mycket längre.

Stommen

Det mest viktiga är att det finns en frisk stomme. Ordet är en pålad brygga så är det pålarna som skall vara friska och raka. Om någon eller några av stolparna har rört sig eller blivit sneda kan man antingen påla nya eller en mer kostnadseffektiv variant är att man slår ner burtonrör (stålrör) som man sedan trär ett PCV rör över och sedan gjuter i.

Frysskydd

Inget hindrar isen från att vilja ta våra bryggor i från oss men man kan göra det svårt för den. Utanpå pålarna kan man lägga PVC rör så att isen gnager på denna och att de ”rullar” på isskorpan.

Ramverket

Nästa steg är att få ramverket friskt och hållbart. Det som håller däcket upp kallas ok och bärlinor. Oftast räcker det med att man byter ut delar och kanske förstärker upp de som har gett sig.

Däcket

Till sist lägger man på däcket och lägger till extra praktiska försköningar som en kjol runt bryggan (gör att inte PVC och burtonrören syns lika tydligt) och kanske en liten havstrappa ner för att komma närmare vattenytan.

Badstege

Till sist en rostfri badstege och kanske några rostfria knapar elle pollare för tilläggning så har man en som gott ny brygga.

Utmaningar med att renovera pålad – fast brygga

Visst finns det utmaningar, rivningen är en. Vi befinner oss på vatten. Kan man gör olika arbeten tex under vintern som underlättar är det en fördel. Vattenarbeten måste göras på sommaren. Det är också så att det inte är förrän efter rivningen som man ser om det är något som inte var som man tänkt det. Här behöver man vara flexibel och ha en dialog kontinuerligt hur man skall hantera dessa utmaningar.

Sammanfattning

En gammal brygga med frisk bas men däck och stommar har sätt sina bästa dagar kan få nytt liv igen.

Vi river allt virke, stagar upp och lagar/förnyar stommen, om det behövs byter vi enstaka pålar och skyddar dem mot isen med tåliga PVC-rör. Till sist klär vi bryggan med tåligt tryckimpregnerat virke som gör att bryggan får nytt liv. Vi kjolar ner bryggan på sidorna och anpassar den efter kundens önskemål, i detta fall trappsteg för att enklare komma i roddbåten. Bilderna talar sitt tydliga språk.

  • Fast pålad brygga m havstrappa
  • Fast pålad brygga m havstrappa
  • Fast pålad brygga m havstrappa
  • Fast pålad brygga m havstrappa
  • Bryggbord