Reparera flytbrygga

Kan man reparera flytbrygga?

Visar kan man reparera en flytbrygga. Det är klart att det allt finns en gräns för vad som är lönsamt men kan man ge en brygga ett antal år till så är det mycket värt. Det bästa är om man reparerar och uppgraderar kontinuerligt. Det är alltid mest kostsamt att laga en brygga som gått över gränsen till katastrof.

Det första som ger sig brukar vara kanterna i trä.

Reparera- flytbrygga. När det sitter förtöjningsbommar på reglarna brukar det vara där det slits först. Sidorna byts ut till färskt trä och namn passar på att byta däcksplankor eller hela delar när man väl har det upprivet. Man kan få en jätte fin brygga bara genom att sätta dit nytt trä. Är bryggan för kort kan man skarva på en del och man kan även byta ut hela sektioner. Det bästa är om det är minst två flygkroppar som man byter ut för att få en helt bärande del.

Reparera kättingfästen på flytbrygga

Sedan är det delarna sätt kättingen sitter fäst i bryggan till förankringen. Dessa syns inte så man får göra en dykinspektion för att se hur dessa ser ut. Byte av nya bryggfästen görs också bäst i samband med att man lyfter på däcket. Reparera Trä- betongbrygga.

Flytkroppar

En trä- betongbrygga flyter på flygkroppar i betong med cellplast i. Om cellplasten börjar förlora sin lyftförmåga kan man stötta med ny cellplast. Däremot när bryggan är så gammal så att flygkroppen vittrat sönder (Ett tecken på det är att man ser armeringen genom flygkroppen) så går det inte att reparera utan man byter ut hela flygkroppen. Nu börjar dock gränsen gå på var det börjar bli ekonomiskt försvarbart att reparera. En aspekt är att lägga till deponikostnad när man skrotar en brygga. Om man räknar med deponi så kan man laga ganska mycket för den kostnaden.

Vi ger er råd om vad vi tycker att ni skall byta ut.

  • Reparera trä- betongbrygga
  • Trä- betongbrygga lagning
  • Trä- betongbrygga lagning