Serviceavtal

Serviceavtal till er brygga

Vi tecknar serviceavtal på er brygga. En brygganläggning lever ofta ett tufft liv i hårt klimat dag ut och dag in. För dem som vill ha en regelbundenhet i att hålla efter sin brygga erbjuder vi ett avtal där vi kommer överens om vilka åtgärder eller översyn som ni vill att vi gör årligen. Avtal kan göras på tex betongpontoner, trä- betongbryggor, badanläggningar och fasta bryggor.

Hur startar man ett serviceavtal?

På en av oss ny installerad brygga kan man starta avtalet direkt. Eftersom vi inte vet status på äldre bryggor så gör vi först en dykinspektion och sedan ett förslag på åtgärder innan vi startar ett serviceavtal.

Skräddarsytt avtal

VI kommer överens om årliga åtgärder, det kan vara upptagning av bommar eller dykning på anläggning. En del har specifika önskemål som vi sedan årligen följer.

  • Klicka på skicka offertförfrågan till höger så sätter vi ihop ett serviceavtal som passar just er anläggning.

Exempel på åtgärder som ingår i serviceavtal

En dykinspektion brukar ofta visa hur mycket kätting det är kvar på förankringen, både på kätting och på betongankare. Eftersom dykinspektionen visar om en omförankring är nödvändig eller ej, bestämmer vi sedan om en omförankring skall genomföras, annars får kunden en ritning på hur förankringen ser ut. Utifrån detta kan vi sedan göra en plan på när omförankring skall ske och med vilket intervall. En del kunder har avtalat om att vi gör en dykinspektion vart tredje år. På så sätt förhindrar vi dyra överaskningar och detta ger kostnadskontroll. Som serviceavtals kund har ni alltid rabatt på material och en förtur om något oväntat händer. Andra exempel på åtgärder är upptagning av landgångar och upptagning av bommar.

 

 

  • Serviceavtal