Viktning av flytbrygga

Vad innebär det att vikta en flytbrygga?

Att vikta en flytbrygga menas att man skjuter under mer cellplast under en brygga för att stötta upp den sida som lutar. Detta görs med cellplast med hög flytförmåga. Skivorna skjuts in under flygkropparna tills dess att bryggan är rak igen.

Varför behöver man vikta en flytbrygga?

Det finns flera anledningar till att en brygga börjar luta. En de vanligaste orsakerna är att man sätter på förtöjningsbommar på en sida av flytbryggan eller olika stora bommar på varje sida. Det skapar obalans och bryggan börjar luta.

Det kan också vara så att den befintliga cellplasten har börjat tappa sin flytförmåga och måste fyllas på. Utsläpp av bensin, diesel och andra oljor får cellplasten att smälta och därmed tappa sin flytkraft.

Kan man vikta både betongpontoner och trä- betongbryggor?

Man kan vikta både betongpontoner och trä- betongbryggor. Betongpontonerna kräver mer cellplast eftersom de väger mer.

Finns det något att tänka på när man vikta en flytbrygga?

Det går att rädda de flesta situationer. Om en brygga är gammal och cellplasten sugit åt sig vatten och blivit låg eller sned, stöttar man med ny cellplast med hög lyftförmåga och bryggan höjer sig. Det som händer då är att den gamla cellplasten med vattenfyllda celler hamnar högre upp och bryggan tyngdpunkt flyttas då uppåt och kan göra den mer stabil.

Tänk också på att en flytbrygga aldrig får stöta i botten, då gnids cellplasten och skivorna bort från bryggan. En flytbrygga skall alltid flyta fritt.

När rekommenderar vi inte viktning?

När en flykropp har tappat betong och cellplasten och armeringsjärn börjar synas utifrån är det dags att antingen byta flygkroppar eller att fundera på att göra en ny brygga.

  • Skjut cellplast under flytbrygga
  • Vikta flytbrygga
  • Räta upp flytbrygga
  • Stå på cellplastskiva
  • Vikta en flytbrygga rak
  • Ritning på flytbrygga
  • Hur rak kan en flytbrygga bli
  • Exempel på lutande brygga före
  • Exempel 1 på lutande flytbrygga efter
  • Exempel 2 på lutande flytbrygga efter