Integritetspolicy GDPR

Vi på Hamnab tar dina personuppgifter på största allvar. Vi lånar bara dina uppgifter så länge
du själv tillåter det. Vi skickar aldrig vidare information till 3:e part eller samkör register. Du
kan när som helst fråga oss vilka uppgifter vi har om dig och du kan också be oss att ta bort
information som du inte vill att vi lånar.

Vi har en väl definierad process för hur vi hanterar information om dig och ditt företag och vi
har gått kurs i GDPR för att lära och följa de förordningar som gäller.

Den information vi samlar och sparar är: Kontaktperson, leveransadress, fakturaadress,
telefonnummer och mail. Vi sparar även offerter, orderbekräftelse och fakturor. Ofta sparar vi
även en beskrivning av förfrågan och slutresultat. Om du har ringt in till oss eller träffat oss
på en mässa sparar vi information om vårt samtal.

Är du inte kund hos oss har vi hittat kontaktuppgifter på webben, till exempel via en
båtklubbs hemsida i tron att det finns där för att ni har ett intresse av våra produkter och
tjänster och är intresserade av att handla av oss.

Vi samlar uppgifter för att vi vill kunna serva er så länge ni har vår produkt och även
informera nya blivande kunder om våra tjänster och erbjudanden.

Då våra produkter och installationer är gjorda för att ha en lång livstid. Behåller vi
information som innehåller kontaktinformation i max 30 år. Beslutsprocessen för en kund kan
inte sällan var så lång som 5 år. Därför behåller vi information om vi inte har hört av eller haft
en dialog med dig i max 7 år.

När vi gör utskick finns det alltid en möjlighet att anmäla borttagning av utskick och
avanmäla sig från nyhetsbrev. Då vi använder oss av personuppgiftsbiträde har vi ett avtal
med dessa.

Vi sparar aldrig känsliga personuppgifter och försöker sträva efter uppgiftsminimering.

Personuppgifter om kunder, prospects och anställda hålls inlåsta och endast personer med
accessrättigheter kan läsa och ändra i dokumenten.

Personuppgiftsansvarig
Robbie Bergqvist
Tel: 08-723 10 80
Mobil: 070-605 61 81
E-mail: robbie.bergqvist@hamnab.se