Badanläggningar

Vi gör även badanläggningar

Badbryggor är oftast lite lägre för att det skall vara lättare att komma upp på dem. Badanläggningar finns i olika varianter och storlekar. Vi reparerar och träklär vid behov. Badanläggningar kan göras antingen med trä- betongbrygga som i exemplet i Stora Sköndal alternativt med betongpontoner. Fråga efter offert på er anläggning.

Bakgrund

Det är vanligtvis kommuner, staden eller länet som lägger ut badanläggningar på egen mark. Vi servar årligen alla badanläggningar på Lidingö, där dykinspektion görs i samband med öppnandet på våren. Det är viktigt att man sköter badanläggningar och ser till att det finns erfoderlig säkerhetsutrustning på plats. Mest vanligt är att man byter anläggningen efter ett antal år när bryggorna är uttjänta men vi har också varit med att ta fram underlag för att anlägga nya bad.

Utseende

Utseendet beror så klart på vad som är möjligt men vanligt är att man försöker göra en inre del där bryggan skyddar badgäster från vågor och vind. Någon typ av U form är vanligt men det förekommer även andra former.

Säkerhet

Som ansvarig för en badanläggning har man också ansvaret för säkerhetsutrustning. Det skall finnas badstegar på flera ställen, glöm inte att man skall kunna ta sig upp både på insida och utsida. Det är praktiskt om stegarna går att fälla upp på vintern, då håller de längre men de skall också vara enkla att fälla ner om man behöver dem. Räddningsposter med livhake, stege och livkrans är ett måste. Se till dem regelbundet och ersätt förlorade delar.

  • Badbrygga betongpontoner
  • Badanläggning betongpontoner
  • Badbrygga betongpontoner
  • Betongponton badanläggning
  • Betongponton badanläggning
  • Betongponton badanläggning