Badstegar

Badstege som passar de flesta situationer:

Rostfri syrafast badstege 1

Rostfri badstege i syrafast stål från Bryggliv, detta är vår exklusiva stege för de som har högsta krav på kvalité och hållbarhet. Stegen finns både för flytbryggor och fasta bryggor. Dessa stegar kan fällas upp.

För att denna stege skall kunna monteras måste det finnas plats för stöden som går ner vid första trappsteget.

Observera att den längre 9 stegs-stegen har ytterligare ett stöd längre ner på grund av den extra långa stegen. Det är meningen att denna skall vara fastsatt i bryggan och då kommer endast den undre delen att gå att fälla upp. Den övre kortare delen kommer således att vara kvar i vattnet beroende på var vattenlinjen går. Det nedre fästet går att fixera eller låta vara löst så att det går att fälla upp hela stegen.

Badstege rostfri

Rostfritt badstege 2

Rostfritt (Eloxerad), en designstege för den kräsne som uppfyller de flesta krav vi har på ostkusten där salthalten i vattnet inte är lika hög som på västkusten. Dessa finns i 6 och 8 steg beroende på hur hög brygga man har. Stegarna är uppfällbara.

Rostfri badstege Svall

 

Enkel badstege 3

De enklaste stegar Vänern och Bolmen som uppfyller baskraven för en bryggstege, även dessa är uppfällbara.

Bryggstege - Badstege VänernBryggstege - Badstege Bolmen

 

 

Grundläggande för badstegar

En badstege har olika funktion även om att bada borde vara gemensamt för dem. I bland kallas de även bryggstege, men som funktion är det samma sak. Det mest självklara är en skön och praktisk stege för bad från brygga eller kaj, men även till för att ta sig upp om man ofrivilligt råkar hamna i vattnet. När det gäller officiella platser eller bryggor utan stängsel dit allmänheten kan ta sig så är man skyldig att ha en funktionsduglig badstege på plats med sådan regelbundenhet att man snabbt skall kunna ta sig upp. Det är ju inte alltid att väder och vattentemperatur är den bästa när man råkar trilla i.

Längden på badstegen

Det är viktigt att badstegen har rätt längd. Stegen skall minst vara 1 m under vattenytan vid lågvatten för att det skal vara enkelt att ta sig upp. Om man dessutom vill ha en ännu bättre komfort vid uppstigning ur vattnet så kan det vara bra med ytterligare lite längd. Längden räknas från kanten på bryggan. Är det en fast brygga så måste man ta hänsyn till hög och lågvatten emedan man vid en flytbrygga bara behöver mäta avståndet från bryggkanten. Om det är ett grunt ställe måste man dock räkna så att inte bryggan slår i botten vid lågvatten.

Detta är anledningen till att det finns stegar i olika längder (antal steg) och en del stegar går också att förlänga med antingen 2 eller 4 steg, för att få den längd man vill ha.

Rostfritt eller Varmförzinkat?

Stegar är gjorda med olika material och som med allt så kostar det mer ju bättre material men använder. Rostfria stegar finns i två kvaliteter. Man brukar prata om rostfritt eller syrafast. Syrafast är den högsta kvalitén och den använder man oftast där salthalten är hög eller om man vill ha längsta möjliga livslängd. Rostfritt duger fint på ostkusten där salthalten inte är allt för hög. Varmförzinkat är den enklaste varianten och ses oftast på allmänna badanläggningar och man vill ha en billig stege.

Snabbkoppling och uppfällbar badstege

Det går att förlänga livslängden på en badstege genom att ta upp eller in den på vintern. Det finns också stegar man fäller upp helt eller delvis över vattnet.

Du kan köpa alla badstegar i webbutiken.

 

  • Badstege rostfri
  • Rostfri badstege Svall
  • Bryggstege - Badstege
  • Bryggstege - Badstege