Konsolbryggor

Att bygga konsolbryggor

Konsolbryggor är en fast brygga som man bygger med hjälp av konsoler. Ett exempel kan vara till exempel på bergssidor eller betongfundament.

Vad är konsoler?

Konsoler är en stålkonstruktion i varmförzinkad stål som har en vinkelrät översida där man kan fästa trädäck (trädäcka) och en stötta i rätt vinkel snett nedåt inåt som är anpassad efter underlaget.

Konsolbrygga tillsammans med flytbryggor

Konsolbryggor är ett bra utgångsläge till en flytbrygga. Med rätt överhäng kommer man ut en bit och kan därifrån ha en landgång ner på en flytbrygga.

Avstånd mellan konsolerna

Avståndet mellan konsolerna är naturligtvis olika beroende på vikt och längd. Viktigt att man inte har för långt mellan konsolerna för att det inte skall bli svajjigt.

Olika metoder

Det finns såklart olika metoder att fästa konsolbryggor på berg, bladdubb och betongstolpar är andra metoder för att skapa ett regelverk att göra plattformen på.

Vilken metod skall jag välja?

Det bästa är om vi får komma ut på plats eller om du skickar in bilder på platsen den fasta bryggan skall byggas på så kan vi gemensamt gå igenom funktion och design.

Förtöjningsbom på fasta bryggor?

Visst kan man ha förtöjnings och båtbommar på fasta bryggor. Det man bör tänka extra noga på är att ha en extra lutning på bommen så att den inte viker sig negativ vid högvatten. Se till så att den kan röra sig fritt vid hög och lågvatten. Man kan också bygga ner en havstrappa (ett steg) som gör att man kommer närmare vattenytan och som gör att det är lättare att ta sig i land.

 

Kontakta oss för mer information och ett besök på plats.

 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Förtöjningsbom
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Fast brygga
 • Konsolbrygga
 • Konsolbrygga
 • Konsolbrygga
 • Konsolbrygga
 • Konsolbrygga
 • Konsolbrygga
 • Förtöjningsbom T-järn