Trä/Betongbryggor

 

Trä/Betongbryggor är avsedda för lugnare lägen. Trä/Betongbryggan tillverkas i önskade längder, där minsta längd är 7 meter. Därefter kan den med fördel förlängas till 8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 och fortsätta med ca 5-meterssektioner utan synbara skarvar.

Trä/Betongbryggans konstruktion består av flytkroppar av armerad betong fylld med cellplast, vilket gör den osänkbar. Ovan flytkropparna bultar vi fast en träöverbyggnad av tryckimpregnerat virke.

Bryggan kan förberedas med styrrör för installation av el och vatten. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller Seaflex. Ligger i året runt.