Trä- Betongbryggor

Populära trä- betongbryggor

I lite lugnare lägen passar trä-betongbryggor bäst för att skapa en småbåtshamn, bad- brygga eller en plats att umgås på. Flytkroppar i betong utgör stommen för bryggan och det finns stora möjligheter att själv bestämma strukturen och utformningen av bryggan. Det innebär att bryggan lätt går att justera genom att man lägga till fler betongkroppar samt att man ändrar mellanrummet på flygkropparna.  Man kan också bestämma överskjutet på ändarna. På detta sätt kan man bygga vilken längd och form man vill på bryggan.

Uppbyggnad

Grunden i trä- betongbryggor utgörs av flytkroppar 2×2,3 alternativt 2×2,9 m. Vi producerar egenutvecklade flytkroppar och klär dem med NTR-A virke från de svenska skogarna. Flytkropparna gjuts i stålformar med ett nätverk av armering och cellplast som byggs upp innan hög- kvalitativ betong fyller upp for- men till bredden. Undersidan är öppen där cellplasten möter vattnet och skapar flytkraft. Att räkna ut hur en flytkropp beter sig i vatten är en vetenskap och våra är framtagna med beräkningar på stabilitet och flytförmåga av ingenjörer. Varje flytkropp väger ca 1,5 ton. Detta gör att bryggan får en tyngd som gör den stabil.

Trä- betongbryggor i olika former

Trä- betongbryggor används på många olika sätt. Som småbåtshamn med bommar, badanläggningar, bryggor med plattformar, hopptorn mm. Flexibiliteten är stor, bland annat kan man avsluta en brygga med en plattform för solbad och umgänge. Sidorna kan kläs ner (kjol) för att få en mju- kare övergång mellan brygga och vatten.

Stabilitet

Det som avgör bryggans stabilitet är bland annat hur bred bryggan görs och hur tätt man sätter flytkropparna. Som standard så har vi ca 3 meter mellan flytkropparna och ändarna är ca 0,5m. En 8 meters bryggdel består således av 0,5 + 2 + 3 + 2 + 0,5 m. Om man har en lång eller tung landgång kan en ända stöttas med fler flytkroppar.

Viktning av trä- betongbryggor

Flytkraften kan ökas på flyt- kropparna genom att addera fler skivor av cellplast, detta kan tillexempel behövas om man endast har bommar på en sida av bryggan.

Tillbehör

Det finns en mäng tillbehör att välja mellan till Trä- betongbryggor. Säkerhetsutrustning, badstegar, angöringspollare, knapar och mycket mer. Du kan även beställa egna lösningar som soffor eller elstolpar.

El och vatten

Mellan flytkropp och däcksvirket finns möjlighet att dra ledningar som el och vatten.

Installation

Som standard läggs trä- betongbryggorna ut med 1-tons ankare och 16 mm kätting.

Underhåll

Bryggorna är relativt underhålls fria, det går att stötta med mer flytkraft, trä går att byta och förnya kättingfästen.

 

Titta gärna in i vår webbshopp, där hittar du vårat kompletta sortiment.

Vi är medlemmar i Sweboat och är ISO 9001 och 14001 certifierade

 

 • Trä- Betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Flytbryggor
 • Förtöjningsbommar
 • Träbrygga med kjol
 • Pollare trä
 • Trä- betongponton Bryggstege m kjol
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongponton Bryggstege m kjol
 • Landgång
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongponton
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga
 • Förtöjningsbom träklädd
 • Garo Bryggbelysning
 • Landgång stål
 • Trä- betongponton
 • Trä- betongponton
 • Trä- betongbrygga
 • Trä- betongbrygga