Framtagande av idéskiss

Idéer och en bild av vad det är du som kund vill ha, formas i dialog och i våra huvuden. För att skall vara säkra på att vi har samma bild och att vi diskuterar samma detaljer tar vi i bland fram skisser som visar vad det är vi skall leverera. Utifrån dessa kan vi sedan diskutera förändringar och förbättringar. Det kan gälla allt från vilka avstånd ni vill ha mellan bommarna till hur förankringen i land ser ut.

 

Vi har även kontakt med en arkitektfirma där ni som kund kan beställa detaljerade ritningar över ert projekt.