Framtagande av idéskiss

Framtagande av idéskiss

 

Hur det börjar

Ofta startar det med en diskussion som man sedan vill förklara för andra. Sedan vill man ha ett framtagande av idéskiss. Det är alltid lättare att ha något på bordet som visar läget, antal båtplatser, förankring och så vid

Framtagande av idéskiss

Utifrån ett skriftligt underlag och intervjuer. med ansvarig får vi fram ett underlag som sedan blir en skiss. Med kartan och verkligheten som underlag lägger vi ut en brygga med beräknad förankring, landgång med landgångsfäste, förtöjningsbommar etc.

Varför framtagande av idéskiss?

Idéer och en bild av vad det är du som kund vill ha, formas i dialog och i våra huvuden. För att skall vara säkra på att vi har samma bild och att vi diskuterar samma detaljer tar vi fram skisser som visar vad det är vi skall leverera. Utifrån dessa kan vi sedan diskutera förändringar och förbättringar. Det kan gälla allt från vilka avstånd ni vill ha mellan bommarna till hur förankringen i land ser ut.

Att gå vidare

Vill man gå vidare så kan det behöva kopplas in en arkitekt eller konstruktör. Vi har i tidigare projekt använt oss av arkitektfirmor, där ni som kund kan beställa detaljerade ritningar över ert projekt.

 

  • Framtagande av idéskiss