Öka flytkraften på byggan

Man kan öka flytkraften på bryggan med cellplast

Genom så kallad viktning kan man öka flytkraften på byggan eller pontonen genom att man på rätt ställen talför mer cellplast. Jo,  det går faktiskt och vi är riktigt duktiga på detta.

Våra kollegor i branchen ringer ibland och ber om hjälp!

Vilka bryggor kan tappa flytkraft?

Oftast gäller det äldre bryggor, både pontoner och trä-betongbryggor där flytkraften har börjat minska. Men som exemplet nedan så kan det även vara relativt nya bryggor.

Vad är det som gör att en brygga tappar flytkraft?

Oftast har inte bryggan tappat flytkraft men man upplever det så eftersom man tillfört något till bryggan. Det kan till exempel vara att man tidigare haft bojar som förtöjning och sedan ändrat till förtöjningsbommar på ena sidan av bryggan. Förtöjningsbommar har en stor egenvikt och fast man tillfört flytkraftig i form av flottörer så tynger det ner ena långsidan på bryggan och man upplever att bryggan lutar kraftigt. Det kan också vara så att man bytt till en större båt och då ändrat till längre förtöjningsbommar eller till och med en gångbar bom.

En brygga som sjunkit helt ner till ytan

I bland, som ett exempel på arbete vi gjorde i Saltsjöbaden, hade bryggan sjunkit så lågt att den låg vid vattenlinjen. Vad som hade hänt med bryggan det vet vi inte men när vi ökade flytkraften genom att tillföra cellplast så fick vi upp den till normalhöjd. En teoretisk möjlighet är att det kommit in föroreningar eller oljeprodukter under bryggan som fått cellplasten att minska eller så var det cellplast som inte hade den höga densitet och kvalité som den skall ha.

Hur går det till att öka flytkraften på byggan?

Först gör man en analys av varför bryggan lutar eller ligger lågt. Sedan går man in och stöttar med nya fräscha cellplastskivor som man sätter på strategiska ställen. När man ser att det ger det resultat man vill fyller man på tills dess att önskat resultat uppnåtts. Vi kallar det ofta för att vi viktar en brygga, lite som att stämma ett piano eller rätta till ekrarna på ett cykelhjul. Detta kan göra underverk på en gammal brygga att få vikta upp den men ny fräsch cellplast.

Extrema fall

När man bygger hus på en ponton är det svårt att veta hur tungt det är och var vikten kommer att ligga. I dessa vall kan vi behöva vikta flera gånger och låta allt sätta sig innan hela anläggningen är rak och flyter på ett sätt som är önskat.

  • Sjöräddningssällskapet
  • Sjöräddningssällskapet
  • Sjöräddningssällskapet
  • Sponsortavla Sjöräddningen