Kaj

Vi bygger kajer och kajkanter så stabila att du kan köra truckar och kranar på dem. Vi börjar med ett ramverk med stålspont som hamras ner ända till berget. Ramverket fylls med sten och grus. Förankringsfunktionen in mot land håller konstruktionen på plats och sist gjuter vi en platta som håller er önskad hållfasthet. Varje projekt är unikt och utformas tillsammans med kunden. Följ arbetet i bilder här.